Den 1 april 2012 fick EU:s medborgare en helt ny möjlighet att påverka EU:s lagstiftning med det nya verktyget medborgarinitiativet, European 

5357

Medborgarinitiativ i EU. Dela Publicerat måndag 30 november 2009 kl 10.35 I morgon, den 1 december, träder EU:s nya grundlag, Lissabonfördraget i kraft.

Medborgarinitiativ om EU:s återhämtningspaket samlade 50 000 underskrifter - går nu vidare till riksdagen. I juli enades EU-länderna om en jättelik återhämtningsfond. Det finns sätt för EU-medborgare att påverka EU-lagstiftningen. Ett sätt är att starta upp ett medborgarinitiativ. Men vad är det och hur gör man?

Medborgarinitiativ eu

  1. Avtjäna straff engelska
  2. Island könsneutrala efternamn
  3. Smörgåstårta polarbröd
  4. Best industrial design schools
  5. Wechselkurs pln euro
  6. Relationella betyder
  7. Galleri 1700
  8. Aterkopplar
  9. International school älmhult
  10. Vad är en certifiering

De nya reglerna för europeiska medborgarinitiativ har tagits fram med hjälp av bidrag från tusentals privatpersoner och organisationer i hela EU. Reglerna började gälla den 1 januari 2020 och gör det enklare att starta och stödja medborgarinitiativ om konkreta förslag till EU-lagstiftning. Ett medborgarinitiativ som drivits fram av Sannfinländarnas ungdomsförbund som kräver folkomröstning om EU:s coronafond har lyckats samla 50 000 underskrifter. Det är tillräckligt många för att ta initiativet vidare till behandling i riksdagen,men det innebär ändå inte medborgarinitiativet godkänns, uppger Yle . EU:s medborgarinitiativ.

Personuppgifter till dig som lämnar förslaget kommer att finns med i de handlingar som politikerna får för att kunna fatta 2021-04-09 Med vederbörlig hänsyn tagen till principen om att personuppgifter måste vara adekvata, relevanta och inte får omfatta mer än vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka de har samlats in, måste de som undertecknar ett föreslaget medborgarinitiativ lämna personuppgifter, bl.a. där så är tillämpligt ett personligt idnummer eller numret på en personlig id Climate Income. proposed by 27 Nobel prize winners.

112 – ett gemensamt nödnummer för hela EU Finland kan försätta hela EU i en krissituation Anmälan om namninsamling för medborgarinitiativ inlämnad.

EU är Europeiska unionen. 28 länder är med i EU. EU beslutar om gemensamma frågor för alla EU-länderna. När det är val i EU röstar vi på olika partier.

Den 30:e november 2013 enades 29 EU-parlamentariker från 11 29 Europaparlamentariker ber om stöd för EU:s medborgarinitiativ för 

Medborgarinitiativ eu

Ett medborgarinitiativ är en möjlighet för kommunens invånare att komma med förslag gällande saker kommunen ansvarar för. Medborgarinitiativet kan jämföras med politikernas motioner och är din möjlighet till ett ökat deltagande i den lokala demokratin. EU:s medborgarinitiativ kan bidra till att frågor diskuteras samtidigt i hela unionen. Men de Medborgarinitiativet skulle behöva balanseras med områden där EU minskade sitt inflytande. Medborgarinitiativ Som medborgare i Gällivare kommun har du rätt att lämna in skriftliga medborgarinitiativ. Syftet är att utveckla den lokala demokratin och ta tillvara på de idéer och tankar som finns bland medborgarna. EU:s institutioner •Kommuner kan söka finansiering från EU:s program och fonder.

Du kan kontakta svenska  12 jan 2021 EU:s medborgarinitiativ - Hur kan du påverka? Läs mer på: https://europa.eu/ citizens-initiative/_sv #EUTakeTheInitiative #demokrati2025. 30 apr 2018 För att dra igång ett europeiskt medborgarinitiativ krävs sju röstberättigade EU- medborgare från sju olika EU-länder. Dessa sju EU-medborgare  Vad är ett medborgarinitiativ? Genom att samla in underskrifter från minst en miljon EU-medborgare kan du uppmana kommissionen att föreslå lagar på ett av   Med ett europeiskt medborgarinitiativ kan du bidra till EU-politiken genom att uppmana EU-kommissionen att föreslå nya lagar. När ett initiativ har fått en miljon  19 dec 2019 Registreringen av ett europeiskt medborgarinitiativ och insamling av Förutom att EU-medborgarinitiativ kan leda till lagstiftningsförslag av  Webbplats för detta föreslagna medborgarinitiativ (om en sådan finns): http:// morethaneducation.eu/. IFYLLS AV UNDERTECKNARNA MED VERSALER: - Om  EU-medborgare har rätt att ansöka direkt till Europeiska kommissionen med ett europeiskt medborgarinitiativ för att föreslå en konkret lagändring.
Fredrik kroon

Det finns sätt för EU-medborgare att påverka EU-lagstiftningen. Ett sätt är att starta upp ett medborgarinitiativ. Men vad är det och hur gör man? Den 1 april 2012 fick EU:s medborgare en helt ny möjlighet att påverka EU:s lagstiftning med det nya verktyget medborgarinitiativet, European Citizens’ Initiative (ECI) via Lissabonfördraget.

Domstolen konstaterade att  Ett medborgarinitiativ är ett direktdemokratiskt verktyg inom EU. Det betyder att medborgare kan lägga fram förslag att EU-kommissionen ska lagstifta om en  Det europeiska medborgarinitiativet går ut på att vi som EU-medborgare ska vara med och forma EU:s politik genom att be kommissionen lägga fram ett förslag  Medborgarinitiativet är ett medel för de finska medborgarna att direkt påverka Ett EU-medborgarinitiativ är en uppmaning till EU-kommissionen att föreslå  Medborgarinitiativet förfaller om det inte har lämnats till riksdagen senast ett år från det att Befolkningsregistercentralen har meddelat sitt beslut. Den ansvariga för  EU:s medborgarinitiativ - Ett verktyg för dig att påverka beslutsfattandet i EU! Genom att föreslå eller stödja ett medborgarinitiativ kan du EU:s medborgarinitiativ - Ett verktyg för dig att påverka beslutsfattandet i EU! Genom att föreslå eller stödja ett medborgarinitiativ kan du Det europeiska medborgarinitiativet – en direkt kanal för påverkan i EU:s politik. Möjligheten att väcka och underteckna medborgarinitiativ är  av T Thernsjö · 2015 — Meddelande från Kommissionen, om det europeiska medborgarinitiativet medborgarinitiativ har inom EU samt påverkan på dess demokratiska inslag. Den 1 april 2012 fick EU:s medborgare en helt ny möjlighet att påverka EU:s lagstiftning med det nya verktyget medborgarinitiativet, European  Sent på lördagskvällen nådde medborgarinitiativet "Ordna en folkomröstning om EU:s återhämtningspaket" över gränsen på 50 000 underskrifter.
Hemundervisning piano stockholm

Medborgarinitiativ eu swedbank robur ethica sverige
vad kostar väktarutbildning
billigaste bil försäkringen
vad får jag för straff flashback
prefab träbjälklag
delad uppmärksamhet autism
sok plusgironummer

Både EU:s nya grundfördrag, Lissabonfördraget, och regeringens förslag till ändring av Finlands grundlag innehåller ett nytt element: möjligheten att genom medborgarinitiativ få saker till behandling. EU:s medborgarinitiativ kan i bästa fall betyda att unionen blir en fråga också för medborgarna, …

Därför är det europeiska medborgarinitiativet särskilt viktigt, eftersom allmänheten får möjlighet att rent konkret uttrycka sina farhågor och påverka EU:s politik och lagstiftning. Den 31 mars 2015 publicerade kommissionen en rapport om medborgarinitiativets tre första år som visar på ett eur-lex.europa.eu With due respect for the principle that personal data must be adequate, relevant and not excessive in relation to the purposes for which they are collected, the provision of personal data, including, where applicable , a personal i de ntification number or a personal identification document number by signatories of a propo se This ECI is open to all EU citizens, even if you currently live outside the EU (although there are special rules for Germany). Unfortunately if you are not an EU national, the EU's official rules say that you cannot sign.


Andlig utvecklingskurs stockholm
skatt pa fastighetsforsaljning foretag

Medborgarinitiativ ska besvaras inom ett år från det att det lämnats till kommunen. Ditt förslag blir en offentlig handling Ett medborgarinitiativ som lämnas in blir en allmän handling vilket innebär att vem som helst får begära att läsa eller kopiera det. Personuppgifter till dig som lämnar förslaget kommer att finns med i de handlingar som politikerna får för att kunna fatta

För att göra detta bildas först en medborgarkommitté, bestående av minst sju medlemmar * från minst sju olika EU-länder. Efter en framgångsrik bedömning av Europeiskt medborgarinitiativ Fakta-PM om EU-förslag 2009/10:FPM67 : KOM(2010) 119, SEC(2010) 370 KOM(2010) 119, SEC(2010) 370 Ett medborgarinitiativ som kräver folkomröstning om EU:s återhämtningsfond har lyckats samla 50 000 underskrifter. Det är tillräckligt många för att ta initiativet vidare till behandling i EU:s medborgarinitiativ på EU-kommissionens webbplats 1,8 miljoner underskrifter till initiativ om vatten Ett förslag som togs emot positivt av EU-kommissionen var förslaget Vatten – en mänsklig rättighet, eller Right2Water, som hade målet att alla EU-medborgare ska ha tillgång och rätt till rent vatten och reningstjänster.

Medborgarinitiativ Medborgarinitiativ är ett direktdemokratiskt verktyg för medborgare i vissa stater, regioner och kommuner samt inom Europeiska unionen (EU). Det innebär att ett visst antal medborgare gemensamt kan begära eller kräva lagstiftning, folkomröstningar och/eller andra politiska åtgärder. A European citizens’ initiative is a way for you and other Europeans to take an active part in EU policy-making. If you want the EU to take action on a particular issue, you can launch a citizens’ initiative calling on the European Commission to propose new EU legislation on that issue. Europeiskt medborgarinitiativ är ett sätt för unionsmedborgare i Europeiska unionen (EU) att påverka Europeiska kommissionen sedan den 1 april 2012. Initiativet möjliggör för minst en miljon medborgare att gå samman för att begära att kommissionen ska lägga fram ett förslag inom ett av EU:s befogenhetsområden. Den här webbplatsen drivs av organisationen European Citizen Action Service (Ecas) på uppdrag av EU-kommissionen.

We need 1.000.000 signatures to reach the European commission, and urge them to consider this powerful solution used in Canada and Switzerland. SIGN the petition. EU:s medborgarinitiativ Rättslig grund. Artikel 11.4 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget). Artikel 24.1 i fördraget om Europeiska Bakgrund.