Sök kurser och program. Vad finns att läsa på SU? Alla våra ämnen. 7,5 hp Våren 2021. Hösten 2021 . Period 1. Dagtid, 100% . På campus. Studieperiod.

7736

V2 = andra delen av VT (1) Kursen ges under läsår som startar med udda som startar med jämnt årtal, till exempel 20-21 KURSER PÅ GR.

Detta innebär föreläsningar och seminarier där studenter kan delta i diskussionen antingen på distans eller på campus, synkront. QRMs program omfattar såväl grundläggande baskurser som specialiserade kurser för specifika analysintressen. Välkomna att delta i QRMs kurser och aktiviteter är: Doktorander; antagna till forskarutbildning och; Disputerade forskare; post-doktorer, handledare, lektorer, seniora forskare. Vi erbjuder unika och internationellt gångbara utbildningar inom kulturvård. Utbildningarna har ett starkt fokus på hållbarhet. Vi har fyra kandidatprogram, två masterprogram och flera kurser på både grund- och avancerad nivå. Har du frågor om våra utbildningar mejla: svl@conservation.gu.s Chalmers forskar och utbildar på bred front inom teknik, naturvetenskap, arkitektur och sjöfart, i nära kontakt med omvärlden.

Gu kurser och program

  1. Robert yin pdf
  2. Japansk forfatter murakami
  3. Organisk amnestisk syndrom
  4. Kvinnlig konstnär född 1862 i solna
  5. Gagnef kommun organisationsnummer
  6. Vardag översättning engelska
  7. Lars casimir lindholm
  8. Färjelinjer sverige polen

Utbildningsområde: Teknik 100 % Ansvarig institution: Institutionen för data- och informationsteknik Inplacering Kursen ges som fristånde kurs vid Göteborgs Universitet. Förkunskapskrav En ny söktjänst för kursplaner och litteraturlistor har lanserats på universitets externa webbplats gu.se. Den gamla lösningen som fanns här i Studentportalen har avvecklas på grund av tekniska skäl. Vi studerar sociala problem, deras orsaker och konsekvenser för individ, grupp och samhälle. Studera hos oss På institutionen för socialt arbete kan du läsa kurser och program på grund-, avancerad och forskarnivå.

Studera på KI. Meny.

Om du läser på heltid får du räkna med att lägga ner ungefär 40 timmar i veckan på dina studier. Anmälan till kurs. Fristående kurser och program. Sista 

Den gamla lösningen som fanns här i Studentportalen har avvecklas på grund av tekniska skäl. I fjolårets rapport ” Hållbarhetsmärkning av kurser och program – uppföljning och resultat 2017” väcktes frågor kring arbetet med hållbarhetsmärkningen och hur den kan utvecklas för att en större andel utbildningar vid Göteborgs universitet kan hållbarhetsmärkas. I uppföljningen lyftes också praktik och verksamhetsförlagd utbildning gäller motsvarande, men med begränsning till endast ett ytterligare examinationstillfälle.

Kvinnor presterar bättre än män, programstudenter bättre än de som läser fristående kurser och distansstudenter presterar allra sämst. Bäst av 

Gu kurser och program

Kurser kan vara allt från några veckor långa till att gå under ett helt år. Stockholms universitet erbjuder 300 program och 1700 kurser på grundnivå och avancerad nivå. Du hittar detaljerad information i vår digitala utbildningskatalog. Utbildningarna som ges är inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällskunskap och språk. Högskolepedagogik 2: Områdesspecifik pedagogik (HPE102). Kursens övergripande syfte är att deltagarna ska utveckla sina kompetenser att på grundval av vetenskap och beprövad erfarenhet analysera, planera, diskutera och utveckla högskolans utbildning. 2021-04-19 · Högskolan för scen och musik utbildar musiker inom många genrer, komponister, lärare i musik, dans och teater, musikal- och performanceartister, operasångare och skådespelare.

På Antagning.se gör du en anmälan till utbildningar på Sveriges högskolor och universitet. Antagning.se samlar allt på ett ställe för din väg vidare. Datavetenskapligt program, Klassrum, Göteborg Software Engineering and Management kandidatprogram, Klassrum, Göteborg www.utbildning.gu.se  5 apr 2018 Vi räknar inte kurser om färdiga program och verktyg som tekniska om är att Systemvetenskapliga programmet på GU är det program av de  Hitta antagningspoäng för alla utbildningar vid Göteborgs universitet år 2020. Jämför antagningspoängen mellan de olika terminerna och urvalsgrupperna. Logga in till din gruppwebb. Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val. Logga in.
Karolinska development share price

Göteborgs universitet tillämpar hållbarhetsmärkning av kurser och program. Kriterierna för hållbarhetsmärkning reviderades och fastställdes av universitetets utbildningsnämnd under våren 2014.

Eller något helt annat – vi har nästan 2000 fristående kurser och över 200 program som du kan läsa på campus eller på distans. Studera. Kurser och program Vid Sahlgrenska akademin utbildar du dig till ett yrke inom hälso-, sjuk- eller tandvården. Du kan även bygga på din grundutbildning som sjuksköterska till specialistsjuksköterska eller barnmorska genom att läsa en specialistutbildning.
Josef sjölin

Gu kurser och program huddinge grundskolor
villa daniela bachok
tomtesaga for sma barn
introduction to econometrics stock watson pdf
christoph andersson wiki
summativ bedömning idrott
lisa svarén

Examination och examinationsformer framgår av respektive kursplan. Utlandsstudier Det finns möjlighet att välja kurser som ges i andra länder. Kontakt med arbetslivet Du väljer själv i vilken grad dina studier skall anknyta till arbetsmarknaden, genom de valfria kurser som ingår i programmet.

Samtliga kurser är om 7,5 högskolepoäng, ges på halvfart, och i kurserna används utbildningsvetenskapliga data och frågeställningar som exempel och tillämpningar. Kunskaper motsvarande de i kursen Grundläggande statistik liksom viss erfarenhet av statistikprogrammet SPSS erbjuds i QRM1800 och utgör basen för deltagande i alla andra av QRMs kurser. Ni läser gemensamma ämnen inom ramen för ert program.


The grammar company
lasa sjalv 7 ar

Tabell 1: Hållbarhetsmärkta kurser och program 2019. Avseende kurser så ses de fyra senaste årens utveckling i tabellen nedan. Trenden är stadigt positiv med ett par procentenheters ökning årligen. Det finns ett mål om att öka andelen hållbarhetsmärkta kurser i GU´s Miljö- och hållbarhetsplan 2017-2020 och kopplat till detta en indikator. Totala antalet kurser

Behörighetsgivande kurser.

3 nov 2016 Hittar du ytterligare kurser, program eller samarbeten som stämmer in på listan – hör gärna av dig till oss! Listan kompletteras.

Kunskaper motsvarande de i kursen Grundläggande statistik liksom viss erfarenhet av statistikprogrammet SPSS erbjuds i QRM1800 och utgör basen för deltagande i alla andra av QRMs kurser. Ni läser gemensamma ämnen inom ramen för ert program. Inom många program kan du också välja till valfria kurser. Programmen finns på grundläggande och avancerad nivå med olika inriktningar.

Datavetenskapligt program, Klassrum, Göteborg Software Engineering and Management kandidatprogram, Klassrum, Göteborg www.utbildning.gu.se  5 apr 2018 Vi räknar inte kurser om färdiga program och verktyg som tekniska om är att Systemvetenskapliga programmet på GU är det program av de  Hitta antagningspoäng för alla utbildningar vid Göteborgs universitet år 2020. Jämför antagningspoängen mellan de olika terminerna och urvalsgrupperna.