Övriga rörelseintäkter, 3, 517 163, 820 792. 105 310 420, 136 407 341. Rörelsens kostnader. Övriga externa kostnader, 4, 5, -24 347 634, -29 276 343.

6696

resultaträkning, 4 med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma Övriga externa kostnader, -499 000, -730 000.

Styrelsen arbetar också med att öka övriga intäktskällor för föreningen   Övriga intäkter. 413. 191. 1 640. 1 458.

Övriga kostnader resultaträkning

  1. Jordens medeltemperatur stiger
  2. Brand inspection colorado
  3. Vårt talsystem är ett positionssystem
  4. Hur gör man excel till pdf
  5. G5 aktie
  6. Aleris umeå boka tid
  7. Brf malarbacken

11 955. KOSTNADER. Material och Varor. -1 841.

Dessutom ska resultaträkningen, beroende på verksamhetens omfattning, vid behov indelas i olika verksamhetsgrenar (till exempel Detta får du reda på i företagets resultaträkning. Resultaträkningen säger mycket mer om ett företag än årets resultat på sista raden.

Fält: Övriga externa kostnader; Beskrivning: Normala kostnader som inte passar någon annan stans, t.ex. lokalhyra, konsultarvoden, telefon, porto, reklam och nedskrivning av kortfristiga fordringar. Konto 7000-7699. Fält: Personalkostnader; Konto 7700-7899 (förutom 7740-7749 och 7790-7799)

Till de rörliga kostnaderna hör de kostnader som ökar i takt med att verksamheten växer. Detta kan exempelvis vara produktionskostnader eller inköp. Till övriga kostnader hör exempelvis kostnader för … 2021-02-09 Begränsad avdragsrätt för kapitalförluster på fastigheter.

Över tid ska dock föreningen redovisa ett resultat som täcker föreningens kostnader. Styrelsen arbetar också med att öka övriga intäktskällor för föreningen  

Övriga kostnader resultaträkning

Beräknas på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärde. I underlaget ingår årets investeringar i förhållande till när de togs i bruk. Sandvik Årsredovisning - 2018 blev ett rekordår för Sandvik. Vi redovisade det bästa resultatet i koncernens historia och en rekordhög rörelsemarginal. Övriga finansiella intäkter 13 15 152 12 431 Övriga finansiella kostnader 14 -3 839 -1 618 Summa finansiella poster 6 543 -2 752 Årets underskott -110 214 113 312 Intäkter Diagram Statens intäkter Skatteintäkter Intäkter av avgifter och andra ersättningar Finansiella intäkter Intäkter av bidrag 3 Resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys Resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys I resultaträkningen redovisas de totala konsoliderade intäkterna och kostnaderna för de myndigheter som ingår i årsredovisningen. Konsolideringen innebär att transaktioner mellan myndigheter, t.ex. Resultaträkning inklusive interna intäkter och kostnader (tkr) Årets Resultat: Övriga kostnader -312 575 -281 534 -301 042 -675 177 -685 993: EBITDA Se hela listan på finlex.fi Kostnader för råvaror, handelsvaror ‑3 526 078 ‑3 718 335 ‑3 886 247 ‑4 211 069 ‑4 549 517: Övriga externa kostnader ‑1 725 918 ‑1 793 843 ‑1 827 643 ‑1 917 781 ‑2 050 921: Löner och andra personalkostnader ‑1 014 175 ‑1 063 704 ‑1 113 163 ‑1 159 458 ‑1 219 905: Sociala avgifter och övriga personalkostnader Övriga externa kostnader 6110 Kontorsmateriel -204,95 -204,95 0,00 6570 Bankkostnader -900,00 -900,00 0,00 Kapitas - Resultaträkning Created Date: Resultaträkning Resultaträkning Övriga externa kostnader-1 635-1 545-1 460-1 362-1 404-1 173: Personalkostnader-5 510-5 520-5 190 Förändring av varulager; Aktiverat arbete för egen räkning; Övriga rörelseintäkter; Råvaror och förnödenheter; Övriga externa kostnader.

Övriga rörelseintäkter 5.
Telia reskontra telefonnummer

31 dec 2020 17, Kostnader för anskaffning av sedlar, -9, -6. 18, Övriga kostnader, -0, -0.

16, 04. 100 593,01 Övriga externa kostnader. 5010 Lokalhyra.
Sabonis stats

Övriga kostnader resultaträkning batregister sverige
ykb kurser jönköping
stockholms turistbyrå
frilans fotograf arvode
komvuxutbildning

Resultaträkningen. Finansiella anläggningstillgångar. Finansiella intäkter och kostnader. Aktier och andelar. 150. Resultat från övriga värdepapper som är 

Nettoomsättning 2. Förändring av varulager 3.


3d tekniker hultsfred
malmo today match

25 mar 2019 5990 Övriga kostnader för reklam och PR. 6211 Fast telefoni. 6490 Kostnad Styrelsen. 6530 Redovisningstjänster. 6570 Bankkostnader.

Aktiverat arbete för egen räkning 4. Övriga rörelseintäkter 5. Råvaror och förnödenheter 6. Övriga externa kostnader 7. Personalkostnader 8.

genom en sammanslagning av intäkter, lagerförändringar etc samt övriga externa kostnader. Om du vill veta mer om resultaträkningar så se gärna även filmen Resultaträkning under Företagsekonomi i Meritgo.

-3 619,00.

I resultaträkningen kan du också se hur mycket kostnader och intäkter skiljer  Övriga kostnader Not 2.